Logo
EU9 IOS App
 • โปรดอัปเดตแอปของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • คลิก ที่นี่เปิด url ที่เบราว์เซอร์ของคุณ
 • โปรดใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลด
 • ขั้นแรกคุณต้องติดตั้งโปรไฟล์ลงในอุปกรณ์ของคุณ คลิกปุ่มอนุญาต
  EU9 IOS Step 1
 • โปรดใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลด
  EU9 IOS Step 2
 • หลังจากนั้นที่มุมบนขวา ให้คลิกติดตั้ง
  EU9 IOS Step 3
 • โปรดอนุญาตโปรไฟล์การกำหนดค่าอีกครั้ง
  EU9 IOS Step 4
 • หลังจากนั้นที่มุมบนขวา ให้คลิกติดตั้งอีกครั้ง
  EU9 IOS Step 3
 • เมื่อติดตั้งโปรไฟล์สำเร็จแล้ว กลับไปที่เบราว์เซอร์ของคุณ - การติดตั้งแอพ คลิกติดตั้งเพื่อดาวน์โหลดแอป EU9
  EU9 IOS Step 4
 • ติดตั้งแอป EU9 สำเร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มเล่นเกมด้วยแอป EU9 ได้ทันที

ขั้นตอนการลบแอพพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท์

EU9 IOS
 • ขั้นตอนที่ 1
  EU9 IOS Step 1
 • ขั้นตอนที่ 2
  EU9 IOS Step 2
 • ขั้นตอนที่ 3
  EU9 IOS Step 3
 • ขั้นตอนที่ 4
  EU9 IOS Step 4